Bewonerscommissies - Huurdersvereniging Arcade

Per complex van huurwoningen is het wettelijk mogelijk dat er een bewonerscommissie functioneert die de belangen van de huurders behartigd. Iedere bewonersorganisatie kan lid worden van Arcade. Arcade is een vereniging van samenwerkende bewonersorganisaties.

In een groot aantal complexen en buurten met woningen van De Key zijn bewonerscommissies actief. Zij behartigen de huurdersbelangen in hun complex. Dat kan bij voorbeeld te maken hebben met grootscheepse renovaties, onderhoudskwesties of structurele problemen in en rond de woning, zoals overlast of veiligheid. Maar ook onderwerpen zoals huurverhoging of servicekosten kunnen aan bod komen. Als bewonerscommissie heb je de mogelijkheid om hierover gezamenlijk in gesprek gaan met een van de accountmanagers van de Key.

In de overlegwet is een basis gelegd voor een goede communicatie tussen bewoners en de wooncorporaties. De spelregels zijn hierin gedefinieerd en ook de rechten en plichten die men heeft op informatie en inspraak. Daarnaast is er ook gezorgd voor de financiële middelen om bewonerscommissies om deze overleggen te kunnen voeren. De meeste bewonerscommissies van De Key zijn aangesloten bij Arcade. Arcade ondersteunt hen op velerlei manieren. Behalve beleidsmatige ondersteuning biedt Arcade ook praktische ondersteuning. Zo kunnen bewonerscommissies op het Arcadekantoor gebruik maken van de vergaderruimte of de kopieerfaciliteiten. Daarnaast biedt Arcade de aangesloten bewonerscommissies ondersteuning in discussies met De Key en in het uiterste geval juridische procedures. Verder stimuleert en ondersteunt Arcade de oprichting van nieuwe bewonerscommissies. Iedere bewonerscommissie levert een lid als afgevaardigde naar de Ledenraad van Arcade. Deze Ledenraad is het hoogste orgaan van Arcade en bepaalt het beleid van de huurderskoepel.

Is er voor uw complex of buurt nog geen bewonerscommissie actief? En heeft u wel de behoefte om gezamenlijk een vuist te maken? Dan kunt u contact opnemen met Arcade en helpen wij u met de oprichting en, indien nodig, met financiële ondersteuning.

 

De volgende bewoners commissies zijn aangesloten bij Arcade :

Arcade staat altijd voor u klaar.